Als u investeert in zonnepanelen/zonneboilersystemen, dan investeert u in een schone en duurzame toekomst. De overheid vindt dit erg belangrijk en stimuleert de aanschaf van zonnepanelen/zonneboilersystemen door voor particulieren subsidies te verstrekken en voor bedrijven naast subsidiemogelijkheden ook een mogelijkheid voor investeringsaftrek te bieden.

Lokale subsidies
Vaak stellen lokale en provinciale overheden subsidie of een aantrekkelijke financiering beschikbaar voor zonne-energie. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden.

Bedrijven
Het is momenteel voordeliger dan ooit om zonnepanelen aan te schaffen. Particulieren halen rendementen die veel hoger zijn als die op een spaarrekening en halen terugverdientijden rond de 8-9 jaar. Voor bedrijven kan de terugverdientijd in bepaalde gevallen wat langer zijn i.v.m. het lagere elektriciteitstarief per kWh als het bedrijf een grootverbruiker is. Hiertegenover staan echter een aantal lucratieve belastingvoordelen voor ondernemers:

  • De BTW
  • De Energie Investeringsaftrek (EIA)
  • De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
  • De VAMIL geldt voor de installatie van een zonnestroomsysteem waarbij tegelijkertijd ook een asbesthoudend dak vervangen wordt. In dat geval kunt u de investering in 1 jaar afschrijven wat een fiscaal voordeel oplevert. In andere gevallen kan dat in minstens 5 jaar.